Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:35500/2022
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.09.2022, 14:38