54. rokovanie LRV SR

17.05.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18116/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 2. Č.m.: 17877/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 3. Č.m.: 17878/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 4. Č.m.: 18067/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 18720/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 18432/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 18901/2022
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 8. Č.m.: 18951/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
aktualizované 25.01.2023, 13:07