Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:17878/2022
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.05.2022, 15:02