Návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Číslo materiálu:18116/2022
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.05.2022, 14:52