Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - nové znenie

Číslo materiálu:18432/2022
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.05.2022, 15:19