Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

18.

04.04.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 14029/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: F/008095/2022-26
  Predkladá: podpredseda vlády minister financií
 3. Č.m.: S11455-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 05896/2022/OSD
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 09272/2022-2062-20699
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 6. Č.m.: 09515/2022-2062-47087
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 7. Č.m.: 4752/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 5414/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 993/2022-9.1
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 966/2022 - 9.1
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 3786/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia
 12. Č.m.: 17 069/2021-110
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 13. Č.m.: 13
  Predkladá: MPSVR SR
aktualizované 28.04.2022, 14:43