Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:966/2022 - 9.1
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 13:04