Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

Číslo materiálu:3786/2022-1.7.3
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:PLÚV SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 13:09