Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Číslo materiálu:993/2022-9.1
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 12:59