Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:4752/2022-1.7.3
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 12:50