Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy Slovenské republiky do roku 2030

Číslo materiálu:05896/2022/OSD
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:Uznesenie vlády SR č.221/2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 12:36