Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon)

Číslo materiálu:15080/2019/SV/74625-M
Rezort:ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 30.09.2019, 12:36