35. rokovanie HSR SR

14.10.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/016861/2019-41
    Predkladá: minister financií SR
  2. Č.m.: 38168/2019/SV/74213-M
    Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
  3. Č.m.: 15080/2019/SV/74625-M
    Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
aktualizované 18.10.2019, 08:58