21. rokovanie HSR SR

16.04.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 00064/2018/63
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva

 2. Č.m.: S03243-2018-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 2018/1299-56AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 4. Č.m.: MK-3067/2018-310/5315
  Predkladá: ministerka kultúry
 5. Č.m.: MF/010651/2018-264
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: MF/007329/2018-613
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: MF/6611/2018-731
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 9986/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 11111/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Č.m.: 3774/2018-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 11. Č.m.: 3712/2018-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
aktualizované 18.04.2018, 10:40