Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018

Číslo materiálu:MF/010651/2018-264
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.04.2018, 12:11