Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:00064/2018/63
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu priemyselného vlastníctva

Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.03.2018, 07:31