Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:MK-3067/2018-310/5315
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.04.2018, 13:37