Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/6611/2018-731
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.04.2018, 15:25