Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:S06506-OL-2017
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.08.2017, 09:33