Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2018

Číslo materiálu:15851/2017-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.08.2017, 10:23