Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:7278/2017-min.
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.08.2017, 14:11