Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

12.

22.05.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1334/2467/2017/OLP
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 2. Č.m.: 014746/2017-OIĽZ-0022164
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 3. Č.m.: 280/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 2017-3770-56AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 5. Č.m.: 2017-3769-56AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
aktualizované 24.05.2017, 10:15