Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Číslo materiálu:280/2017-100
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.05.2017, 10:00