Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

42.

05.10.2015, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 491.770/2015-2TEO
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: MF/020856/2014-41
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: 16889/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 7035/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 2015-13897/47822:38-30AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 8413/26399/2015/OŠSVS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
aktualizované 07.10.2015, 09:42