Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 – nové znenie

Číslo materiálu:MF/020856/2014-41
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.10.2015, 08:02