Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

Číslo materiálu:16889/2015-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.09.2015, 09:58