Návrh Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020

Číslo materiálu:8413/26399/2015/OŠSVS
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 28.09.2015, 07:25