Informácia o realizácii programu predsedníctva SR vo V4 a vyhodnotenie hlavných aktivít vyšehradskej spolupráce v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015

Číslo materiálu:491.770/2015-2TEO
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.09.2015, 09:53