Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020

Číslo materiálu:7035/2015-min.
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.09.2015, 13:03