Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020

Číslo materiálu:2015-13897/47822:38-30AA
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.09.2015, 10:11