Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Číslo materiálu:13 482/2021-613
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPRV SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.02.2022, 08:44