Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

15
Číslo materiálu:13 482/2021-613
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPRV SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.02.2022, 08:44