Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:10640/2019
Rezort:Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Štatistického úradu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.04.2019, 10:29