Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.

Číslo materiálu:10506/2019
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.04.2019, 10:58