Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Číslo materiálu:08675/2018-4210-28001
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2018, 09:56