Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy Slovenské republiky do roku 2030

18
Číslo materiálu:05896/2022/OSD
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:Uznesenie vlády SR č.221/2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.03.2022, 12:36