Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

Číslo materiálu:SŠHR-2017/00661-001-PRED
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.10.2017, 13:14