Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025

Číslo materiálu:MF/01743/2022-41
Rezort:Ministerstvo financií
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.10.2022, 11:48