Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025

23
Číslo materiálu:MF/01743/2022-41
Rezort:Ministerstvo financií
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.10.2022, 11:48