Plán obnovy a odolnosti SR

Číslo materiálu:MF/007098/2021-2974
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:uznesenie vlády č. 71/2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 29.04.2021, 08:20