Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Plán obnovy a odolnosti SR

5
Číslo materiálu:MF/007098/2021-2974
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:uznesenie vlády č. 71/2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 29.04.2021, 08:20