Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2019/007100
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 13.09.2019, 12:07