34. rokovanie HSR SR

23.09.2019, 08:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MF/016429/2019-73
  Predkladá: minister financií SR
 2. Č.m.: 13987/2019/OŠS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 3. Č.m.: 18346/2019-2062-50902
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 4. Č.m.: 7453/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 2019/13483-A1810
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 17558/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 2019
  Predkladá: poslanecký návrh
 8. Č.m.: KM-OPVA-2019/007100
  Predkladá: ministerka vnútra SR
 9. Č.m.: KM-OPVA-2019/007013
  Predkladá: ministerka vnútra SR
 10. Č.m.: 2019/13251-A1810
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 11. Č.m.: 38168/2019/SV/74213-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 12. Č.m.: 15080/2019/SV/74625-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
aktualizované 25.09.2019, 08:30