Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o štúdiách uskutočniteľnosti investícií a koncesií a podmienkach ich vypracovania

Číslo materiálu:9669/2019
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.03.2019, 11:44