Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

22
Číslo materiálu:6399/2022-1.7.3
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2022, 15:27