Návrh Legislatívneho zámeru Zákona o komore verejného obstarávania

Číslo materiálu:5850/2019
Rezort:Úrad pre verejné obstarávanie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 07.03.2019, 15:18