Návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:5450/2023
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.02.2023, 15:02