Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:47761/2022
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister obrany SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 07.12.2022, 10:27