Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:40459/2023
Rezort:Protimonopolný úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.11.2023, 13:27