Návrh zákona o inšpekcií v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:3970/2022
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2022, 13:45